संभोग आणि ध्यान

माझ्याकडे महेश समुपदेशनासाठी आला होता. त्याच्या एकंदरीत बोलण्यातून त्याची भावनिक आणि वैचारिक बिकट अवस्था जाणवत होती. एकंदरीत वैमनस्याकडे वाटचाल चालूझाली होती. त्याच्याबरोबर समुपदेशनाची सत्र चालू झाली. सुरवातीला त्याला प्राणायाम, ओंकार आणि ध्यान (meditation) करण्यासाठी काही प्राथमिक गोष्टी सांगितल्या. पण काहीकेल्या Read More

नातं हि इच्छा कि गरज

नेहा माझ्याकडे समुपदेशनासाठी आली तेंव्हा खूपच बावचळलेली होती. तिच्या चेहऱ्यावर प्रसन्नता नव्हती. शब्दांमध्ये खूप भिती जाणवत होती. तिच्या सांगण्यानुसार तिचे  कॉलेजमध्ये असलेल्या मुलाबरोबर प्रेमाचे नाते होते. पण तो तिला सतत डॉमिनेट करत असे. हिने काय वागावे आणि काय नाही, हे तोच Read More