संभोग आणि ध्यान

माझ्याकडे महेश समुपदेशनासाठी आला होता. त्याच्या एकंदरीत बोलण्यातून त्याची भावनिक आणि वैचारिक बिकट अवस्था जाणवत होती. एकंदरीत वैमनस्याकडे वाटचाल चालूझाली होती. त्याच्याबरोबर समुपदेशनाची सत्र चालू झाली. सुरवातीला त्याला प्राणायाम, ओंकार आणि ध्यान (meditation) करण्यासाठी काही प्राथमिक गोष्टी सांगितल्या. पण काहीकेल्या Read More