निसर्गाने दिलेले पालकत्व

काही दिवसांपूर्वी माझ्याकडे एक लग्न झालेलं जोडपं समुपदेशनासाठी आलं होतं. त्या दोघांमध्ये खूप वाद होतं होते. कारण होतं मुलं होऊ द्यावं का? आणि कधी? या मुद्द्यावर चर्चा करताना त्यांचं म्हणणं होतं, एक मुलं जन्माला घालणं आणि वाढवणं खरंच सहज आणि Read More