हरवणं ते हरपणं… ©

हरवून जाणं… हो, तिचं त्याच्यामध्ये हरवून जाणं… किंवा आईचं बाळामध्ये हरवून जाणं… चांदण्या पहात हरवून जाणं… आणि एखाद्याने स्वप्नात हरवणं… स्वप्नासाठी हरवणं… हरवणं म्हणजे स्वतःला हरवून बसणं… त्याग, समर्पण यातूनच जन्माला आलं असेल का… पण या हरवण्याची सुरवातीला एक अनामिक Read More